Koliki je porez na dobit

Koliki je porez na dobit

Koliki je porez na dobit u Bosni i Hercegovini

Koliki je porez na dobit u BiH je regulisano Zakonom o porezu na dobit i on iznosi 10% na svim nivoima. Ova porezna stopa čini Bosnu i Hercegovinu veoma konkurentnom u Evropi gdje je inače prosječna porezna stopa na dobit 30%. Dobit se po zakonu obračunava početkom kalendarske godine za prethodnu poslovnu godinu oduzimanjem troškova od prihoda. Svaki privredni subjekt dužan je ispuniti poreznu prijavu sa potpisom certificiranog računovođe i istu predati najkasnije do 30 Marta tekuće godine. Porezna osnovica uključuje profit, prihode i kapitalnu dobit svakog pravnog subjekta. Jedno od čestih pitanja jeste: koliki je porez na dobit za nerezidente? Porez plaćaju i nerezidenti ukoliko su dobit stekli na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Rezident je pravni subjekt sa sjedištem poslovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine i čija se administrativna uprava nalazi u Federaciji BiH, Brčko Distriktu ili Republici Srpskoj.

Nerezident je pravni subjekt čije je sjedište ili administrativna uprava izvan Bosne i Hercegovine ali svoju djelatnost obavlja povremeno u Bosni i Hercegovini. Dobit prenesena iz inostranstva ne oporezuje se u BiH.

Koliki je porez na dobit u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj porez na dobit nema tako veliku važnost kao što je to recimo značajno u zemljama članicama Evropske Unije. Koliki je porez na dobit u Hrvatskoj zavisit će prije svega od prihoda pravnog lica na godišnjem nivou. Za firme sa prihodom većim od 398 000 eura porezna stopa je 18%, a za firme čiji je prihod manji 398 000 eura porezna stopa je 12%. Koliki je porez na dobit zavisit će i od poreskih olakšica i oslobođenja za one firme koje po Zakonu ispunjavaju slijedeće kriterije: ukoliko firme obavljaju djelatnost i zapošljavaju na osnovu posebne državne skrbi, tj. ako zapošljavaju minimum 5 radnika i time mogu plaćati umanjeni porez na dobit od 20, 50 ili 75%. ukoliko firme koriste slobodne zone plaćaju 20% manje stopu poreza. ukoliko firme zapošljavaju osobe s invaliditetom ili u okviru profesionalne rehabilitacije.

Pravno lice takođe može podnijeti zahtjev nadležnoj Poreskoj ispostavi da želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Odluka kojom se usvaja zahtjev obvezuje obveznika u narednih pet godina, a u nekim opravdanim slučajevima može se odobriti i kraći vremenski rok.

Koliki je porez na dobit u Evropskoj Uniji

Ukoliko planirate poslovati u Evropskoj Uniji vjerovatno se pitate koliki je porez na dobit? Evropska Unija nema neposrednu ulogu u ubiranju poreza ili utvrđivanja poreznih stopa. Ovaj vid oporezivanja ostavljeno je nacionalnim vladama da odlučuju o visinama poreza koje svaki građanin dužan je platiti kao i trošenje prihoda od tih poreza. Međutim, Evropska Unija nadzire nacionalne porezne propise, posebno one koje su u sprezi s zvanićnom politikom EU, a odnose se na poslovanje i zaštitu potrošača. Taj nadzor ima za cilj da bi se obezbjedilo slijedeće: slobodan protok roba usluga i kapitala na jedinstvenom tržištu Evropske Unije da kompanije u jednoj državi nemaju nepoštenu poslovnu prednost u odnosu na konkurentske kompanije iz druge države da se porezima u jednoj državi ne diskriminiraju potrošači, zaposlenici ili kompanije iz drugih država Evropske Unije. Možda će vas zanimati koliki je porez na dobit u nekim državama članicama EU, te s tim u vezi na primjer u Njemačkoj 29, 3%, u Francuskoj 34, 9%, u Italiji stopa poreza na dobit iznosi 23, 1, u Belgiji 27, 0% i Austriji 22, 4%
Tagovi:

Više članaka