Koliki je porez na dobit

Koliki je porez na dobit

Koliki je porez na dobit u Bosni i Hercegovini

Koliki je porez na dobit u BiH je regulisano Zakonom o porezu na dobit i on iznosi 10% na svim nivoima. Ova porezna stopa čini Bosnu i Hercegovinu veoma konkurentnom u Evropi gdje je inače prosječna porezna stopa na dobit 30%. Dobit se po zakonu obračunava početkom kalendarske godine za prethodnu poslovnu godinu oduzimanjem troškova od prihoda. Svaki privredni subjekt dužan je ispuniti poreznu prijavu sa potpisom certificiranog računovođe i istu predati najkasnije do 30 Marta tekuće godine. Porezna osnovica uključuje profit, prihode i kapitalnu dobit svakog pravnog subjekta. Jedno od čestih pitanja jeste: koliki je porez na dobit za nerezidente? Porez plaćaju i nerezidenti ukoliko su dobit stekli na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Rezident je pravni subjekt sa sjedištem poslovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine i čija se administrativna uprava nalazi u Federaciji BiH, Brčko Distriktu ili Republici Srpskoj.

Nerezident je pravni subjekt čije je sjedište ili administrativna uprava izvan Bosne i Hercegovine ali svoju djelatnost obavlja povremeno u Bosni i Hercegovini. Dobit prenesena iz inostranstva ne oporezuje se u BiH.

Koliki je porez na dobit u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj porez na dobit nema tako veliku važnost kao što je to recimo značajno u zemljama članicama Evropske Unije. Koliki je porez na dobit u Hrvatskoj zavisit će prije svega od prihoda pravnog lica na godišnjem nivou. Za firme sa prihodom većim od 398 000 eura porezna stopa je 18%, a za firme čiji je prihod manji 398 000 eura porezna stopa je 12%. Koliki je porez na dobit zavisit će i od poreskih olakšica i oslobođenja za one firme koje po Zakonu ispunjavaju slijedeće kriterije: ukoliko firme obavljaju djelatnost i zapošljavaju na osnovu posebne državne skrbi, tj. ako zapošljavaju minimum 5 radnika i time mogu plaćati umanjeni porez na dobit od 20, 50 ili 75%. ukoliko firme koriste slobodne zone plaćaju 20% manje stopu poreza. ukoliko firme zapošljavaju osobe s invaliditetom ili u okviru profesionalne rehabilitacije.

Pravno lice takođe može podnijeti zahtjev nadležnoj Poreskoj ispostavi da želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Odluka kojom se usvaja zahtjev obvezuje obveznika u narednih pet godina, a u nekim opravdanim slučajevima može se odobriti i kraći vremenski rok.

Koliki je porez na dobit u Evropskoj Uniji

Ukoliko planirate poslovati u Evropskoj Uniji vjerovatno se pitate koliki je porez na dobit? Evropska Unija nema neposrednu ulogu u ubiranju poreza ili utvrđivanja poreznih stopa. Ovaj vid oporezivanja ostavljeno je nacionalnim vladama da odlučuju o visinama poreza koje svaki građanin dužan je platiti kao i trošenje prihoda od tih poreza. Međutim, Evropska Unija nadzire nacionalne porezne propise, posebno one koje su u sprezi s zvanićnom politikom EU, a odnose se na poslovanje i zaštitu potrošača. Taj nadzor ima za cilj da bi se obezbjedilo slijedeće: slobodan protok roba usluga i kapitala na jedinstvenom tržištu Evropske Unije da kompanije u jednoj državi nemaju nepoštenu poslovnu prednost u odnosu na konkurentske kompanije iz druge države da se porezima u jednoj državi ne diskriminiraju potrošači, zaposlenici ili kompanije iz drugih država Evropske Unije. Možda će vas zanimati koliki je porez na dobit u nekim državama članicama EU, te s tim u vezi na primjer u Njemačkoj 29, 3%, u Francuskoj 34, 9%, u Italiji stopa poreza na dobit iznosi 23, 1, u Belgiji 27, 0% i Austriji 22, 4%
Tagovi:

Više članaka

Kako se izvući iz duga

Kako se izvući iz duga

Kako se izvući iz dugaKako se dugovi mogu riješiti?Uz današnju situaciju gdje su cijene...

Kako brzo otplatiti dug

Kako brzo otplatiti dug

Kako brzo otplatiti dugKako brzo otplatiti dug? Što napraviti kad treba stegnuti remen?Upravljanje...