Prebacivanje novca sa računa na račun

prebacivanje novca s računa na račun

Prebacivanje novca sa računa na račun direktnim odlaskom u banku

Prebacivanje novca sa računa na račun u u domaćem platnom prometu kao jedna od opcija može biti ukoliko lično odete do svoje banke. Dolaskom u zgradu banke obratite se šalterskom službeniku banke i istom objasnite da želite prebaciti određeni iznos novaca sa svog bankovnog računa na račun drugog korisnika. Bankarski službenik će vam tražiti da navedete podatke iz osobnog dokumenta, kartice ili štedne knjižice s kojih se račun prenosi. Službeniku recite podatke o vlasniku tekućeg računa čiji račun želite nadoplatiti sa svog tekućeg računa, takođe navedite broj računa, broj kartice ukoliko se isti nalazi na kartici. Službeniku banke na šalteru recite koji iznos novca prebacujete sa svog računa na drugi račun.

Prebacivanje novca sa računa na račun u inostranstvu trebate imati otvoren devizni račun u banci. Isto tako i primaoc kome uplaćujete treba imati devizni račun i trebate znate njegov broj deviznog računa sa usaglašenim IBAN standardom, zatim njegovo ime i prezime i adresu stanovanja kao i tačnu S. W. I. F. T adresu banke.

Neke banke prebacivanej novaca naplaćuju sukladno svom troškovniku, no kod uzimanja kredita preko online zajmodavaca kao što je credit24.bg, ne trebate razmišljati o naknadama i provizijama.

Prebacivanje novca sa računa na račun preko bankomata

Prebacivanje novca sa računa na račun putem bankomata je moguć samo ako je račun sa kojeg želite izvršiti transakciju i onaj račun na koji trebate prenijeti određenu novčanu transakciju registrovan u istoj banci. U ovom slučaju će vam od pomoći biti bankovni sistem. Međutim da bi ste mogli izvršiti prebacivanje novca sa računa na račun preko bankomata postoji još jedan uslov, a taj je da su oba bankovna rančuna na plastičnoj bankovnoj kartici. Otiđite do vama najbližeg bankomata i utvrdite da pripada vašoj banci u kome su otvorena oba računa. Umetnite svoju bankovnu karticu u bankomat sa koje ćete prebaciti novac. Unesite PIN kod kartice koji ste dobili u kuverti zajedno sa karticom ili vam je banka poslala poštom na vašu kućnu adresu. Na monitoru bankomata izaberite opciju transakcije. Zatim ukucajte broj kartice na čiji račun želite izvršiti uplatu. Navedite traženi iznos i potvrdite transakciju. Nakon izvršene transakcije bankovni sistem će vam na monitoru ispisati poruku da li želite potvrdu ili ne o izvršenoj transakciji.

Prebacivanje novca sa računa na račun preko interneta

Prebacivanje novca sa računa na račun preko web stranice banke na internetu je za vas lakši način ukoliko se pravi komparacija sa fizičkim odlaskom do šaltera vaše banke. Otvorite glavnu stranicu banke u kojoj imate registrovan bankovni račun. Da bi izvršili svoju registraciju na stranici banke trebate unijeti lične podatke u odgovarajuća polja. Takođe ćete trebati unijeti vaš broj mobilnog telefona na koji ćete dobiti SMS poruku s lozinkom. Nakon što ste unijeli neophodne podatke operator usluge podrške korisnicima će vas pozvati na vaš mobilni broj telefona, razjasniti vam potrebne informacije i dati vam upute kako da se identifikujete na web stranici banke. Nakon što ste završili registraciju na svom mobilnom uređaju aktivirajte uslugu “online bankarstvo”. Online ulaskom na svoj bankovni račun odaberite opciju ‘prijenos novca’, unesite podatke vlasnika računa na koji želite prebaciti određeni iznos novca. Ukucajte svoj broj računa i broj kartice ili broj štedne knjižice ako je račun na istoj. Upišite iznos novčanih sredstava na saldo tekućeg računa koji želite nadoplatiti. Potvrdite transakciju i na taj način izvršili ste uspješno prebacivanje novca sa računa na račun preko interneta.
Tagovi:

Više članaka