Usamljenost u 30-im do 40-im godinama: izazovi i prilikeUtjecaj modernog načina života na usamljenost u...