Koliko ima ljudi u svijetuKoliko ima ljudi u svijetu - 1Koliko ima ljudi u svijetu. Oko 8000 pne....