Stil života sponzora: Kako se prilagoditi njegovim interesima i preferencijamaRazumijevanje i usvajanje...