Kako promijeniti prezime

Kako promijeniti prezime

Kako promijeniti prezime – 1

Kako promijeniti prezime u Federaciji BiH. Entitetski Zakoni daju mogućnost svakoj osobi da promijeni cjelokupno ime i prezime, samo ime ili samo prezime. U nastavku teksta upoznat ćemo vas sa Zakonskom procedurom u BiH, kako promijeniti prezime. Prvo morate podnijeti Zahtjev za promjenu prezimena. O vašem zahtjevu za promjenu prezimena odlučuje kantonalno ministarstvo unutrasnjih poslova shodno vašem mjestu prebivališta. Ako se zahtjev podnosi putem punomočnika onda podnosioc zahtjeva mora priložiti svoju izjavu ovjerenu kod notara, kojim prezimenom se želi ubuduće koristiti Rješenje o promjeni prezimena trebate dostaviti odmah po pravomoćnosti matičaru, a kako bi se unijele promjene koje su izvršene u skladu sa ovim zakonom. Nakon što ste promijenili prezime potrebno je da u zakonskom roku od 15 dana izvršite zamjenu postojećih ličnih dokumenata. Zahtjev za promjenu prezimena mora sadržavati lično prezime koje se traži. U formi zahtjeva imate rubriku u koju ćete upisati razloge za promjenom prezimena. Kada je statistika u pitanju razlozi za promjenu prezimena većinom su u slučajevima razvoda braka kada se vraća djevojačko prezime, zatim mladi kojima se prezime ne sviđa i željeli bi neko modernije ili zbog promjena samo jednog slova u u prezimenu, te kao razlog navode ličnu želju i slično.

Više članaka